Ing. Pavel Oplíštil

Bachelor's thesis

Stavební řízení při výstavbě inženýrských sítí, investované městem Dobříš

Building control of civil engineering works, investing by Dobříš city
Abstract:
Problematika stavebního řízení při výstavbě inženýrských sítí je živým tématem. Již naši předkové se potýkali s problémy, které jsou aktuální i v dnešní době. Setkávali se, stejně jako my, s nedostatečnou kapacitou inženýrských sítí. Hlavním důvodem byly a stále jsou finanční prostředky. Stavební právo se v této oblasti začalo v našich krajích více vyvíjet až ve dvacátém století. V jeho druhé polovině …more
Abstract:
An issue of building control at civil engineering nets architecture is still very hot subject matter. Already our ancestry had been fighting the same problems as it is actual today. As ourselves, they had been faceing with insufficient capacity of civil engineering nets The main reason were and still are. In our region the Structural law started to develop dramatically as late as the twentieth century …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2008
  • Supervisor: JUDr. Miloslav Šiler
  • Reader: JUDr. Dana Římanová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní