Ing. Pavel Oplíštil

Bachelor's thesis

Stavební řízení při výstavbě inženýrských sítí, investované městem Dobříš

Building control of civil engineering works, investing by Dobříš city
Anotácia:
Problematika stavebního řízení při výstavbě inženýrských sítí je živým tématem. Již naši předkové se potýkali s problémy, které jsou aktuální i v dnešní době. Setkávali se, stejně jako my, s nedostatečnou kapacitou inženýrských sítí. Hlavním důvodem byly a stále jsou finanční prostředky. Stavební právo se v této oblasti začalo v našich krajích více vyvíjet až ve dvacátém století. V jeho druhé polovině …viac
Abstract:
An issue of building control at civil engineering nets architecture is still very hot subject matter. Already our ancestry had been fighting the same problems as it is actual today. As ourselves, they had been faceing with insufficient capacity of civil engineering nets The main reason were and still are. In our region the Structural law started to develop dramatically as late as the twentieth century …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2008
  • Vedúci: JUDr. Miloslav Šiler
  • Oponent: JUDr. Dana Římanová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní