Petra Kubátová

Bakalářská práce

Ekonomická krize ve Španělsku a Katalánsku a její dopad na politickou situaci v regionu

The Economic Crisis in Spain and Catalonia and its Impact on the Political Situation in the Region
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je porovnat průběh poslední celosvětové ekonomické krize ve Španělsku a Katalánsku a následně se pokusit zjistit, zdali byla tato ekonomická krize jedním z faktorů, které zapříčinily rostoucí separatistické tendence regionu. Práce je rozdělena na dvě části. V první je nejprve představena struktura španělské i katalánské ekonomiky, poté jsou analyzovány a porovnány ekonomické …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to compare the course of the last global economic crisis in Spain and Catalonia and then try to find out if this economic crisis was one of the factors that caused the growing separatist tendencies of the region. The thesis is divided into two parts. In the first, the structure of the Spanish and Catalan economy is described, the economic impacts of the crises are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2019
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Lucie Coufalová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Tomáš Paleta, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika