Bc. Aneta Jelínková

Bakalářská práce

Psychomotorické hry s výrobky v MŠ

Psychomotor games with products in nursery school
Anotace:
Tato bakalářská práce přináší informace týkající se psychomotoriky a možností jejího rozvoje v mateřské škole. Práce je rozdělena na dvě části. První část je teoretická a zabývá se pojmem psychomotorika, jejím vývojem, obsahem i zastoupením v rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání. Dále řeší pojem hra a její znaky. Následně je popsán vývoj dítěte v předškolním věku z hlediska pedagogického …více
Abstract:
This bachelor thesis gives some information about possibilities in psychomotor development of children in numery schools. The work is divided into two parts. First part is theoretical and it’s concerned with psychomotor concept, its development, its content and there presentation in framework educational programme for preschool education. It is also dealing with the game notion and its main characters …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Hana Šeráková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jaroslav Vrbas, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta