Theses 

Problematika seniorů se zlomeninou krčku stehenní kosti následkem úrazu. – Lucie HORŇÁČKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Lucie HORŇÁČKOVÁ

Bakalářská práce

Problematika seniorů se zlomeninou krčku stehenní kosti následkem úrazu.

The issue of seniors with a fractured neck of femur injuries.

Anotace: Bakalářská práce se věnuje problematice seniorů se zlomeninou krčku stehenní kosti následkem úrazu. Cílem práce je zjistit role sociálního pracovníka při pomoci seniorům a sociálnímu okolí a při prevenci pádů a v řešení důsledků pádů po úrazu. Následně také postavení sociálního pracovníka v týmu v rámci koordinované rehabilitace. Pozornost je věnována také postupům, které pomáhají řešit důsledky pádů po úrazu formou koordinované rehabilitace a jak koordinovaně a kombinovaně využít prostředky a postupy, které člověku umožní znovuzískání výkonnosti, funkční schopnosti a soběstačnosti a začlení ho zpět do života. Předkládaná teoretická práce má charakter odborné stati, bylo využito analytických a deskriptivních postupů při práci s literaturou a dalšími zdroji poznatků.

Abstract: The bachelor's thesis deals with the issue of older people with fractures of the femoral neck injuries. The purpose of the thesis is to find out the role of a social worker when helping seniors and social environment and the prevention of falls, in dealing with the consequences of falls after an accident. Consequently, also the position of a social worker on the team in the coordinated rehabilitation. Attention is also addressed to the practices that help to deal with the consequences of falls after an injury in the form of coordinated rehabilitation and how coordinated and combined is to use the resources and procedures that will allow the recovery of human performance, functional ability and independence and to incorporate him back to life. The presented theoretical part has the character of a professional essay, it has been used in analytical and descriptive practices when working with a literature and other sources of findings.

Klíčová slova: sociální práce, sociální pracovník, role, senior, pády, zlomenina krčku stehenní kosti, důsledky, prevence, zdravotní a sociální péče, dlouhodobá péče, kvalita života, koordinovaná rehabilitace

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2014
  • Zveřejnit od: 15. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Iva Kuzníková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=32899 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií

Jak správně citovat práci

HORŇÁČKOVÁ, Lucie. Problematika seniorů se zlomeninou krčku stehenní kosti následkem úrazu.. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 14:30, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz