Bc. Tomáš Lacina

Bakalářská práce

PR a krizová komunikace

PR and crisis communication
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá public relations a především jednou specifickou oblastí - krizovou komunikací. Jsou popsány nástroje PR, vztahy s médii a cíle public relations. Dále se práce zaměřuje na definování pojmu krize a krizová komunikace. Zde jsou popsány jednotlivé typy krizí, vývojová stadia krizí a krizová komunikace s médii. Práce daná teoretická východiska využívá pro analýzu a návrh …více
Abstract:
This bachelor’s thesis deals with public relations especially with one specific area – crisis communication. The work describes the tools of PR, media relations and the objectives of PR. The thesis focuses on defining the terms of crisis and crisis communication. Here are described the different types of crisis, developmental stages of crisis and crisis communication with media. The thesis used the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Miloslava Kykalová
  • Oponent: PhDr. Ladislav Lašek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní