Bc. Adam Jakubal

Diplomová práce

Marketingová vitalita rodinného podniku jako konkurenční výhoda

Marketing vitality of a family business as a competitive advantage
Anotace:
Cílem diplomové práce „Marketingová vitalita rodinného podniku jako konkurenční výhoda“ je na základě provedené analýzy vyhodnotit marketingovou vitalitu rodinného podniku, v rámci navrženého plánu nástupnictví zdůraznit apel nastupující generace na vhodnost využití trendových marketingových nástrojů. Teoretická východiska práce jsou zaměřena na průzkum literárních zdrojů, co se rodinného podnikání …více
Abstract:
The aim of the thesis "Marketing vitality of a family business as a competitive advantage" is to evaluate the marketing vitality of a family business on the basis of the analysis, to highlight the appeal of the next generation on the suitability of the used trend marketing tools. The theoretical bases of the work are focused on the research of literary sources in terms of family business, marketing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 8. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2019
  • Vedoucí: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Andrea Tomášková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní