Anežka Kubištová

Bakalářská práce

Znalosti studentů oboru zdravotnický záchranář o infekcích spojených se zdravotní péčí

Knowledge of students in the field of the Medical Paramedics program about infectious diseases in the medical care
Anotace:
Teoreticko-výzkumná bakalářská práce pojednává o problematice infekcí spojených s nemocničním prostředím, jejich zdrojích a cestách přenosu. Důležitou částí této práce je téma prevence infekčních nemocí, zejména pak hygienická dezinfekce rukou. Součástí práce je základní představení Zdravotnické záchranné služby, charakteristika a kompetence pracovníků oboru Zdravotnický záchranář. Ve výzkumné části …více
Abstract:
The theoretical bachelor research deals with the problems of infections related to the hospital environment, their sources and the ways of transmission. An important part of this work is the topic of prevention of infectious diseases, especially hygienic hand disinfection. One part of the work is a presentation of The Emergency Medical Service, characteristics and competence of the paramedic workers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Patrik Zelinka

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kubištová, Anežka. Znalosti studentů oboru zdravotnický záchranář o infekcích spojených se zdravotní péčí. Pardubice, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií