Bc. Denisa MAŇASOVÁ

Diplomová práce

Akce K a perzekuce řádu redemptoristů

'Akce K' and Persecution of the Redemptorist Order
Anotace:
Cílem předkládané diplomové práce je analýza státních proticírkevních opatření souvisejících s plánem Akce K a následnou likvidací řeholních řádů se zaměřením na řád redemptoristů. Po únoru 1948 se postavení církve zásadně změnilo. Vláda postupně uváděla do praxe různé zákony a opatření proticírkevního charakteru. Od poloviny roku 1949 byla sestavována rozsáhlá evidence klášterů a jejich obyvatel v …více
Abstract:
The aim of this thesis is the analysis of the state anti-ecclesiastical measures related to the plan of 'Akce K', and subsequent liquidation of religious orders, focusing on the Redemptorist order. After February 1948, the position of the Church has fundamentally changed. The government gradually introduced into practice various laws and measures of anti-ecclesiastical character. Since mid-1949, was …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MAŇASOVÁ, Denisa. Akce K a perzekuce řádu redemptoristů. Plzeň, 2015. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/