Bc. Kamila Martincová

Bachelor's thesis

Filmová událost: vybrané případy alternativní distribuce dokumentárních filmů společnosti KineDok

1. Theoretical Part: "Film event": certain events of alternative film distribution of documentary films by KineDok. 2. Practical Part: Audiovisual Work or Thematic Set of Audiovisual Works, Minimal Length 12 minutes, Production
Abstract:
Práce se zabývá alternativní distribucí dokumentárního filmu, kterou prezentuje skrze společnost KineDok. Zobrazuje možné dělení alternativní distribuce a zamýšlí se, proč tyto tendence v distribuci aktuálně rostou a proč je v současnosti zvýšená poptávka po relokaci filmu. Představuji koncept filmových událostí a jak s nimi pracuje KineDok. Analyzuji změnu divácké recepce způsobenou touto relokací …more
Abstract:
The thesis deals with alternative distribution of documentary film, which is presented through the company KineDok. It shows the possible division of alternative distribution and considers why these tendencies in distribution are growing today and why there is currently an increased demand for film relocation. I present the concept of film events and how KineDok works with them. I analyze changes in …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 8. 2020

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Markéta Dvořáčková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Martincová, Kamila. Filmová událost: vybrané případy alternativní distribuce dokumentárních filmů společnosti KineDok. Zlín, 2020. bakalářská práce (BcA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Multimedia Communications

Bachelor programme / field:
Theory and Practice of Audiovisual Arts / Film Production

Theses on a related topic