Bc. Michaela Vlčková

Master's thesis

Expression of Politeness in Selected Presidential Interviews

Expression of Politeness in Selected Presidential Interviews
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou televizních politických rozhovorů vybraných prezidentů Spojených států amerických. Práce zkoumá výskyt a užití zdvořilostních strategií těchto prezidentů, následně kvantifikuje a projednává o jejich charakteristických vzorcích. Teoretická část představuje témata související s charakteristikou politického rozhovoru jako žánru v kontextu politického diskurzu. Typologie …more
Abstract:
This diploma thesis reports on the analysis of a representative sample of televised political interviews of selected presidents of the United States of America. The paper examines the occurrence and usage of the politeness strategies of these presidents, quantifies them, and discusses their characteristic patterns. The theoretical part presents topics related to the characteristics of the political …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 7. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 8. 2020
  • Supervisor: Dr. hab. Katarzyna Molek-Kozakowska, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Pavel Heisig, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Silesian University in Opava

Faculty of Philosophy and Science in Opava

Master programme / field:
Philology / English