Bc. Martin Konečný

Diplomová práce

Přínos systému CRM v marketingovém řízení podniku

The Benefits of CRM in Marketing Management
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení současného fungování společnosti River 21, s.r.o. a doporučení týkající se vhodného nasazení CRM systému do této společnosti. Zároveň bude v diplomové práci navrhnut správný marketingový přístupu k zákazníkům na základě analýzy SWOT a pretestu.
Abstract:
Diploma thesis is focused on the evaluation of the current functioning of society River 21, s.r.o. and recommendations on the appropriate use of CRM system in the company. At the same time in the thesis author suggests the correct marketing approach to customers based on the SWOT analysis and pretest.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2014
  • Vedoucí: Ing. Lukáš Trčka, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jana Changuir

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting