Bc. Andrea BYSKOVÁ

Diplomová práce

Uplatnění kmene Salmonella typhimurium His- TA102 v hodnocení antimutagenních efektů

Application of Salmonella typhimurium His- TA102 strain in the evaluation of antimutagenic effects
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na hodnocení antimutagenity vybraných vzorků antokyanů, které mají potenciál působit proti účinkům oxidačního poškození. Teoretická část práce je zaměřena na důležité faktory prostředí indukující oxidační stres, popisuje jednotlivé typy oxidačního poškození biomakromolekul a shrnuje působení některých antioxidačních látek na volné radikály. Charakterizuje Amesův test a jeho …více
Abstract:
Diploma thesis is focused on antimutagenicity evaluation of selected samples of anthocyanins, which have the potential to counteract the effects of oxidative damage. The theoretical part focuses on important factors in environment which cause oxidative stress, describes individual types of oxidative damage of biomacromolecules and summarizes the effect of some antioxidants on free radicals. The part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 5. 2018
  • Vedoucí: prof. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BYSKOVÁ, Andrea. Uplatnění kmene Salmonella typhimurium His- TA102 v hodnocení antimutagenních efektů. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biologie / Experimentální biologie