Bc. Andrea BYSKOVÁ

Master's thesis

Uplatnění kmene Salmonella typhimurium His- TA102 v hodnocení antimutagenních efektů

Application of Salmonella typhimurium His- TA102 strain in the evaluation of antimutagenic effects
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na hodnocení antimutagenity vybraných vzorků antokyanů, které mají potenciál působit proti účinkům oxidačního poškození. Teoretická část práce je zaměřena na důležité faktory prostředí indukující oxidační stres, popisuje jednotlivé typy oxidačního poškození biomakromolekul a shrnuje působení některých antioxidačních látek na volné radikály. Charakterizuje Amesův test a jeho …more
Abstract:
Diploma thesis is focused on antimutagenicity evaluation of selected samples of anthocyanins, which have the potential to counteract the effects of oxidative damage. The theoretical part focuses on important factors in environment which cause oxidative stress, describes individual types of oxidative damage of biomacromolecules and summarizes the effect of some antioxidants on free radicals. The part …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 5. 2018
  • Supervisor: prof. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BYSKOVÁ, Andrea. Uplatnění kmene Salmonella typhimurium His- TA102 v hodnocení antimutagenních efektů. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

University of Ostrava

Faculty of Science

Master programme / field:
Biology / Experimental Biology