Mgr. Jakub Niedermertl

Bakalářská práce

Rozšíření NetBeans o vizualizaci závislostí v EPL příkazech z oblasti CEP

Netbeans Extensions for Dependency Visualization for CEP
Anotace:
Navrhnout a implementovat rozšiřující modul do prostředí NetBeans, který z daného adresáře vyextrahuje EPL příkazy, jejich vzájemnou závislost a tuto strukturu vhodně vizualizuje.
Abstract:
To design and to implement extending module for NetBeans platform, which extracts EPL statements and their mutual dependency from given directory and visualize this structure.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Marek Winkler

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky