Bc. Lucie Hůtová

Bachelor's thesis

Chronemika a její vliv na partnerskou spokojenost: využití časových pravidel v odpovídání na textové zprávy

Chronemics and it's influence on couple satisfaction: The usage of chronemic rules when replying to text messages
Abstract:
Studie se zabývá souvislostí mezi specifickými chronemickými signály (časovými pravidly) v CMC prostředí a partnerskou spokojeností párů do 1 roku vztahu. Z dosavadních výzkumů se prokázala spojitost mezi partnerskou spokojeností a typem attachmentu jedince, dále také mezi mírou subjektivně vnímané feminity/maskulinity a partnerskou spokojeností. Typ attachmentu jedince a míra feminity/maskulinity …more
Abstract:
This study is focused on the relationship between the usage of specific chronemic cues (time-related rules) in CMC and couple satisfaction of couples which are together for no longer than 1 year. Previous studies show the relationship between a level of couple satisfaction and an attachment type, moreover even with a self-reported psychological femininity and masculinity. The attachment type and the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2019
  • Supervisor: doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Psychology / Psychology

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.