Bc. Eliška Kvapilová

Diplomová práce

Řízení tržního rizika v bance - nové přístupy

Management of market risk in the bank - a new approaches
Anotace:
V této práci se pojednává o řízení tržních rizik, zvláště měnového rizika, druzích tržních rizik, jejich projevech, měření a souvislostech. Teoretická část se zabývá druhy finančních rizik a postupem jejich určení, analýzou a odhadem rizika, dále se soustřeďuje na tržní riziko, možnosti jeho měření a podrobně popisuje jednotlivé typy tržního rizika. Aplikační část nejprve mapuje vztahy mezi typy tržního …více
Abstract:
This work treates on the management of market risk in the bank, especially on currency risk management, on types of market risks, their displays, measuring, and connections. The teoretical part treates on finantional risks types, and the method how to identificate them, risk analyse, and risk estimation. Then there is described the marekt risk, possibilities how to measure it, and the individual types …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.
  • Oponent: Ing. Miroslav Hrnčíř, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance a finanční služby