Bc. Beáta Preuszová

Bakalářská práce

Helter-Skelter, Arty-Farty, Mish-Mash: A Linguistic Analysis of Reduplicative Expressions in English

Helter-Skelter, Arty-Farty, Mish-Mash: A Linguistic Analysis of Reduplicative Expressions in English
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá použitím reduplikativních binomiálních výrazů v angličtině.V rámci této bakalářské práce budou tyto výrazy shromážděny a klasifikovány a následně podrobeny lingvistické analýze. Práce se skládá ze dvou částí, první z nich obsahuje teoretický základ a klasifikaci reduplikativních výrazů dle různých kritérií. V druhé část jsou tyto poznatky aplikovány na korpus reduplikativních …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on reduplicatives expressions used in English. The main aim is to collect, classify and analyse these words. The thesis consists of two parts. The first part contains the theoretical background and the classification of reduplicative expressions according to different criteria. The other part is concerned with the list of reduplicatives which has been collected, and those …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Radek Vogel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk

Práce na příbuzné téma