Anna Veselá

Master's thesis

Content Analysis and Development Design for Digital Magazine

Analýza obsahu a návrh rozvoje pro digitální magazín
Anotácia:
Cílem této diplomové práce je zjistit spokojenost s obsahem digitálního magazínu BezHladovění.cz a odhalit možné komplikace, které omezují čtenářský prožitek. Autorka se věnuje jednotlivým článkům, ilustrativním obrázkům a video obsahu. Primární zkoumanou skupinou respondentů jsou čtenáři BezHladovění.cz a sekundární skupina je zastoupena lidmi se zájmem o zdravý životní styl. Pro co nejlepší porozumění …viac
Abstract:
The aim of this Master’s Thesis is to determine satisfaction with the content of the digital magazine BezHladovění.cz and to reveal possible complications that hinder the reading experience. The author focuses on individual articles, illustrative images and video content. The primary research group of respondents are readers of BezHladovění.cz and the secondary group is represented by people interested …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2021
  • Vedúci: Michal Andera
  • Oponent: Marek Hrečka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/82159