Kateřina Pecinová

Diplomová práce

Senzorická analýza slaných snacků

Sensory Analysis of Salted Snacks
Anotace:
Diplomová práce se zabývá senzorickou analýzou slaných snacků. Cílem diplomové práce je zjištění, jak spotřebitelé vnímají senzorickou kvalitu jemně solené varianty Strážnických brambůrků ve srovnání s konkurenčními slanými snacky vybraných výrobců. Teoretická část popisuje senzorickou analýzu, testování výrobků a charakteristiku trhu a společnosti Petr Hobža. V praktické části je realizován marketingový …více
Abstract:
The diploma thesis deals with a sensory analysis of salted snacks. The aim of the thesis is to determine, how consumers perceive the sensory quality of the lightly salted variant of „Strážnické brambůrky“ in comparison with competitive salted snacks of selected producers. The theoretical part describes the sensory analysis, product testing and market characteristics and the company „Petr Hobža“. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2015
  • Vedoucí: Šárka Velčovská
  • Oponent: Jana Valdmannová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketing a obchod