Monika Visčurová

Bachelor's thesis

Sociopreferenční vztahy v pracovní skupině a využití jejich znalostí pro management organizace

Sociopreferential relationships in a working group and the use of their knowledge in the management of organization
Abstract:
Práce je zaměřena na pracovní skupiny, jejich strukturu a význam v organizacích. Teoretická část je věnována organizaci, především jejímu rozmanitému pojetí a struktuře, pracovním skupinám a týmům a sociometrii se zaměřením na sociometrický test, který je východiskem pro praktickou část. V praktické části je proveden výzkum v podobě sociometrického testu ve vybrané pracovní skupině. Cílem je zjištění …more
Abstract:
The bachelor thesis is focused on working groups, their structure and importance for organizations. The theoretical part is dedicated to organization, primarily its varied approaches and structure, working groups and teams and sociometry with focus on a sociometric test, which is the base of the practical part. In the practical part is realized a research in form of the sociometric test in the chosen …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 9. 2017
  • Supervisor: Eliška Novotná
  • Reader: Pavel Král

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71091