Monika Visčurová

Bachelor's thesis

Sociopreferenční vztahy v pracovní skupině a využití jejich znalostí pro management organizace

Sociopreferential relationships in a working group and the use of their knowledge in the management of organization
Anotácia:
Práce je zaměřena na pracovní skupiny, jejich strukturu a význam v organizacích. Teoretická část je věnována organizaci, především jejímu rozmanitému pojetí a struktuře, pracovním skupinám a týmům a sociometrii se zaměřením na sociometrický test, který je východiskem pro praktickou část. V praktické části je proveden výzkum v podobě sociometrického testu ve vybrané pracovní skupině. Cílem je zjištění …viac
Abstract:
The bachelor thesis is focused on working groups, their structure and importance for organizations. The theoretical part is dedicated to organization, primarily its varied approaches and structure, working groups and teams and sociometry with focus on a sociometric test, which is the base of the practical part. In the practical part is realized a research in form of the sociometric test in the chosen …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 9. 2017
  • Vedúci: Eliška Novotná
  • Oponent: Pavel Král

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71091