Bc. Zdeněk Jirsa

Diplomová práce

Dopady "arabského jara" na vztahy Izraele se sousedními arabskými státy

Impacts of "Arab Spring" on Israel's relations with neighboring Arab states
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá otázkou vlivu „arabského jara“ na izraelsko-arabské vztahy. Konkrétně na bilaterální vztahy Izraele s Egyptem, Sýrií a Jordánskem. S Egyptem a Jordánskem udržuje Izrael plné diplomatické vztahy, zatímco se Sýrií nebyla nikdy uzavřena mírová smlouva a izraelsko-syrské vztahy jsou značně napjaté. Cílem diplomové práce je identifikovat dopady „arabského jara“ na vnitropolitickou …více
Abstract:
This thesis deals with the question of the influence of “Arab spring“ on Israel-Arab relations. Particularly it focuses on bilateral relations between Israel and Egypt, Syria and Jordan. With Egypt and Jordan has Israel full diplomatic relations, while with Syria there has never been accepted a peace treaty and Israeli-Syrian relations are quite tense. The aim of this thesis is to identify the impacts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Petr Suchý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy