Mgr. Lucie Švachová

Diplomová práce

Motivace ke sportování a tělesná zdatnost u sportujících dětí

Motivation to do sport and physical fitness of children doing sport
Anotace:
Diplomová práce se věnuje tématu motivace dětí mladšího školního věku ke sportovní aktivitě. Také se zaměřuje na získání nových poznatků o obsahu, objemu a intenzitě pohybové aktivity dětí mladšího školního věku ve vztahu k tělesné zdatnosti. Teoretická část objasňuje pojmy vztahující se k diplomové práci. Zabývá se charakteristikou dětí mladšího školního věku, vysvětluje pojem pohybová aktivita. Další …více
Abstract:
An attention of this diploma thesis is put on the motivation of primary school age children for sport activity. Diploma thesis has been also focused on getting new findings about content, volume and intensity of physical activity of primary school age children in relation to physical fitness. The theoretical part explains the terms related to this diploma thesis. It deals with characteristic of primary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
  • Oponent: Mgr. Jaroslav Vrbas, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy