Adrian POHANKA

Bakalářská práce

Vliv gender pension gap na ohrožení chudobou žen pobírajících starobní důchod

The impact of the gender pension gap on the at-risk-of-poverty rate of women receiving a retirement pension
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na vliv gender pension gap na ohrožení chudobou žen pobírajících starobní důchod. Ohrožení chudobou se stále objevuje ve většině států EU i přes možné regulace, kterými se státy snaží ohrožení eliminovat. Studie z řady zemí ukazují, že právě důchodkyně pobírající starobní důchod patří mezi nejohroženější skupiny, a snaží se poukázat na tuto problematiku jako na problém …více
Abstract:
The aim of this thesis is focused on the imapct of gender pension gap on risk-of-poverty rate of women receiving old age pension. At-risk-of-poverty rate appears in most of EU states despite possible regulations by which the state tries to eliminate the risk. Studies from many countries shows that women who are receiving old age pension belong to the most endangered group and researchers try to point …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Eva Fuchsová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POHANKA, Adrian. Vliv gender pension gap na ohrožení chudobou žen pobírajících starobní důchod. Ústí nad Labem, 2021. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická