Lenka Sychrová, DiS.

Bakalářská práce

Mediální obraz homosexuálních jedinců v amerických gay a lesbických seriálech

The media image of homosexual people in American gay and lesbian series
Anotace:
Tato práce v teoretické části představuje průběh změn ve vnímání a přijímání homosexuality v evropských dějinách od starověku k novověku, a poté stručně popisuje vývoj v amerických dějinách. Dále se zabývá obrazem homosexuálních jedinců v masových médiích, zejména jejich rolí ve filmech a televizních seriálech. Praktickou část tvoří diskurzivní analýza amerických seriálů Queer as Folk a The Looking …více
Abstract:
This thesis in theoretical part introduces changes in perception and acceptance of homosexuality in European history from ancient to modern times and next describes a development in American history. Deals with image of homosexual people in mass media, especially with their role in movies and TV series. The practical part includes discourse analysis of American series Queer As Folk and The Looking …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2015
Zveřejnit od: 29. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Antonín Dolák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Sychrová, Lenka. Mediální obraz homosexuálních jedinců v amerických gay a lesbických seriálech. Brno, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika