Petr Máša

Disertační práce

Finding Optimal Decision Trees

Anotace:
Rozhodovácí stromy jsou rozšířenou technikou pro popis dat. Používají se často teké pro predikace. Zajímavým problémemje, že konkrétní distribuce může být popsána jedním či více rozhodovacími stromy.Obvykle nás zajímá co nejjednodušší rozhodovací strom(který budeme nazývat též optimální rozhodovací strom).Tato práce navrhuje rozšíření prořezávácí fáze algoritmů pro rozhodovací stromytak, aby umožňovala …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 9. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 9. 2006
  • Vedoucí: Jiří Ivánek
  • Oponent: Petr Berka, Radim Jiroušek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/794

Vysoká škola ekonomická v Praze

Doktorský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informatika