Bc. Marie Gáborová

Bakalářská práce

Literární zpracování tragických osudů Ploštiny za druhé světové války

The literary processing about tragical fates of Ploština during Second World War
Anotace:
Tato bakalářské práce pojednává o beletristickém zpracování tragických osudů obce Ploština na jihovýchodě Moravy. Obsahuje interpretaci románu Ladislava Mňačka Smrt si říká Engelchen a faktografické publikace Luďka Navary Smrt si říká Tutter. V práci je provedeno srovnání obou děl – způsob zpracování látky, ale také analýza kompozičních prostředků. Celkový obraz problematiky dotvářejí dílčí interpretace …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with belletristic adaptation of tragical circumstances of the village Ploština in the south east of Morava. It includes interpretation of novel by Ladislav Mňačko Death Is Called Engelchen and factual publication by Luďek Navara Death is called Tutter. The thesis compares both works, the adaptation of the subject as well as the analysis of composition means. The general picture …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. David Kroča, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

Práce na příbuzné téma