Vojtěch Štulc

Diplomová práce

Vnější a vnitřní herecká technika

OUTWARD AND INWARD ACTING TECHNIQUES

Anotace:
Svou práci jsem se rozhodl věnovat vnitřní a vnější herecké technice, motivacím a prostředkům, pomocí kterých může herec pracovat a tvořit. Herectví je jednoduché a složité zároveň. Jednoduché ve výsledném dojmu, kterým herec na diváka působí. Cesta k němu je ovšem složitá. Herec musí zvládnout řadu dílčích disciplín, techniku dechu, mluvy, pohybu, rozvíjení fantazie a zároveň použít sebeuvědomování …více
Abstract:
I decided to focus in my essey on the inner and outer actors´ techniques, motivations and ways, that helps the actor to work and create. Acting is simple and difficult at the same time. Simple in the final impression with that the actor appeals on the audition. Difficult however is the way to it. An actor has to manage many partial disciplines, techniques of breath, speech, movement, develop and cultivate …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2008
  • Vedoucí: Ladislav Mrkvička
  • Oponent: Jana Kudláčková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenční smlouvě souhlas s: b) bezúplatným rozšiřováním originálu Školního díla nebo jeho rozmnoženin pořízených podle písm. a);
In the license agreement the author has granted the following: b) by disseminating the original of the University Work free of charge or copying it as described in a) hereof;

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 1. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze. Divadelní fakulta AMU. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Divadelní fakulta AMU

Magisterský studijní program / obor:
Dramatická umění / Herectví činoherního divadla

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.