Bc. Monika Půlová

Diplomová práce

Hrozby a rizika správního obvodu obce s rozšířenou působností Otrokovice a jejich prevence

Threats and Risks of an Administrative Unit of the Municipality with Extended Competence Otrokovice and their Prevention
Anotace:
Téma diplomové práce je "Hrozby a rizika správního obvodu obce s rozšířenou působností Otrokovice a jejich prevence". Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na objasnění současné platné legislativy, bezpečnostního systému, systému krizového řízení, pojmů hrozba a riziko a obce s rozšířenou působností. Praktická část práce je zaměřena na správní obvod obce s …více
Abstract:
The topic of the diploma thesis is "Threats and Risks of an Administrative Unit of the Municipality with Extended Competence Otrokovice and their Prevention". The thesis is split into a theoretical and practical part. The theoretical part is focused on explanation of the legislation currently in effect, safety system, crisis management system, concepts of threat and risk and municipality with extended …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. RSDr. Václav Lošek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Půlová, Monika. Hrozby a rizika správního obvodu obce s rozšířenou působností Otrokovice a jejich prevence. Uherské Hradiště, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe