Theses 

Konkurenceschopnost vybraného zdravotnického zařízení – Bc. Andrea Babišová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Andrea Babišová

Bakalářská práce

Konkurenceschopnost vybraného zdravotnického zařízení

Competitiveness of the Medical Devices

Anotace: Bakalářská práce se zabývá zhodnocením konkurenceschopnosti a prosperity společnosti Krevní centrum Frýdek – Místek s.r.o. v letech 2009-2011 a porovnáním se srovnatelným konkurentem společností Sanaplasma s.r.o. Práce je zaměřena na kvalitativní a kvantitativní zhodnocení firmy. Kvalitativní přístup k měření je zastoupen Porterovou analýzou konkurenčních sil a SWOT analýzou. Kvalitativní přístup k měření je zastoupen finanční analýzou s použitím finančních ukazatelů důležitých ke zjištění hospodaření společnosti. V závěru této práce je uvedeno celkové zhodnocení finanční situace společnosti a také zhodnocení postavení vůči konkurenci na základě zjištěných výsledků.

Abstract: Bachelor thesis evaluates the competitiveness and prosperity of the company Blood Center Frýdek – Místek inc. in period of 2009 – 2011 and a comparison with a comparable competitor of Sanaplasma inc. The work is focused on the qualitative and quantitative evaluation of the company. Aqualitative approach to measuring is represented by Porter competitive forces analysis and SWOT analysis. A qualitative approach to measurement is represented by a financial analysis using financial ratios important to identify the company. In conclusion, this work shows the total overall assessment of the financial situation of the company and the evaluation of the position to compete on the basis of the findings.

Klíčová slova: konkurence, konkurenceschopnost, prosperita, konkurenční strategie, Porterova analýza, SWOT analýza, finanční analýza

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2014
  • Vedoucí: MUDr. Jan Karczmarczyk
  • Oponent: doc. Ing. Josef Palán, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 04:38, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz