Bc. Věra Dvořáková

Master's thesis

Fantasy cony jako setkání na prahu liminality : fenomén cosplay v České republice

Fantasy Conventions as a Meeting at the Treshold of Liminality.
Abstract:
Tato práce si klade za cíl zmapovat českou cosplay scénu prostřednictvím zúčastněného pozorování na festivalech a setkáních zaměřených na sci-fi a fantasy a prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů s coplayery. Ve své práci hledám odpovědi na otázky ohledně vzniku zájmu o cosplay, aspektů této činnosti a důvodů pro ni. Výsledky zkoumání propojuji s koncepty liminality, communitas a liminoidu Victora …more
Abstract:
The aim of this work is to map Czech cosplay scene by participated observation at festivals and conventions specialized in sci-fi and fantasy and by semi-structured interviews with cosplayers. In my work I am looking for answers regarding the beginning of concern in cosplay, aspects of this aktivity and reasons for this aktivity. The results of my research will be linked with concepts of liminality …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 8. 2016
  • Supervisor: PhDr. Jana Jetmarová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Dvořáková, Věra. Fantasy cony jako setkání na prahu liminality : fenomén cosplay v České republice. Pardubice, 2016. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

University of Pardubice

Faculty of Arts and Philosophy

Master programme / field:
Sociology / Social Anthropology

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.