Alena HAJŠMANOVÁ

Bakalářská práce

Fixace na jehle a její dopady pro sociální práci s drogově závislými

Needle Fixation and Impact on Social Work with Drug Addicts
Anotace:
Injekční aplikace drog je uživateli hodnocena jako jejich nejintenzivnější prožitek. Tento způsob užívání vyvolává v těle daleko silnější a rychlejší nástup účinku chemické látky, než je tomu u alternativních způsobů aplikace drog. Jehla se tedy stala mezi uživateli tou nejpreferovanější volbou. Z hlediska odborníků však injekční aplikace s sebou přináší největší množství rizik, ať už v podobě přenosu …více
Anotace:
K. Arnold, 2005; překlad a úprava: M. Pešek, O. Sklenář, 2013). Dotazník mapuje dimenze: dovednost, bolest, fascinace jehlou, rauš, náhrada za sex, sexuální vzrušení a aspirace. Data byla statisticky zpracována v programu SPSS. Výzkum ukázal, že fixace na jehle statisticky významně nesouvisí s věkem. Ukázal, že ženy jsou náchylnější ke vzniku závislosti na jehle.
Abstract:
Injection drug use is rated by the users as their most intense experience. This way of drug application excite in the body way faster and stronger coming of chemical substance than the alternative ways of drug use. Needle become most prefered choice among the users. From the experts point of view injection application brings a highest number of risks as transmission infection diseases or devastation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. PhDr. Bc. Alena Kajanová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HAJŠMANOVÁ, Alena. Fixace na jehle a její dopady pro sociální práci s drogově závislými. Č. Budějovice, 2017. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce ve veřejné správě

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses bahuou bahuou/2
2. 5. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
2. 5. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.