Bc. Filip Kuchler

Bachelor's thesis

Management týmu rozhodčích

Management of referees team
Abstract:
Bakalářská práce pojednává o managementu týmu rozhodčích. Teoretická část shrnuje současné poznatky z české i zahraniční odborné literatury, vztahující se k tématu. V praktické části jsou vyhodnoceny výsledky z dotazníkového šetření, provedeného u laické veřejnosti. Předmětem výzkumu byl jejich pohled na fungování týmu rozhodčích.
Abstract:
The bachelor thesis deals with the management of a referres-team. The theoretical part summarizes current knowledge of Czech and foreign professional literature related to the topic. In the practical part, there are evaluated results of a questionnaire survey conducted among the general public. The subject of the research has been their views on the functioning of the team of referees.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 12. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 2. 2016
  • Supervisor: Mgr. Oldřich Racek, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jan Mach

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masaryk University

Faculty of Sports Studies

Bachelor programme / field:
Physical Education and Sport / Physical Education and Sport

Theses on a related topic