Bc. Lenka Šimoníková

Diplomová práce

Sociální aspekty výchovy v případě životní pomoci dětem, mládeži a rodičům

Social Aspects of Education regarding Life Assistance to Children, Youth and Parents
Anotace:
Ústředním tématem předložené diplomové práce je pomoc rodičům a jejich mladším dětem a dospívající mládeži prostřednictvím odkazu na genderovou výchovu. Práce zpracovává genderovou problematiku při výchově. Daná výchova v dětství se s příchodem dospělosti projevuje v partnerských vztazích, projevu emocí a délce setrvání v kvalitním partnerském soužití. Diplomová práce vychází z přetrvávajících genderových …více
Abstract:
The central theme of the dissertation is to help parents and their younger children and adolescents with reference to gender education. Work processes gender issues in education, which is given in childhood education with the advent of adulthood manifested in relationships, expression of emotions and the length of stay in a quality cohabiting. This thesis is based on the persistent gender stereotypes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2014
Zveřejnit od: 18. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Jaroslav Balvín, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šimoníková, Lenka. Sociální aspekty výchovy v případě životní pomoci dětem, mládeži a rodičům. Zlín, 2014. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Magisterský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika