Bc. Veronika Vašková

Diplomová práce

Profily a motivace suburbanizérů ve vybraných lokalitách brněnské aglomerace

Profiles and Motivations of Immigrants in Selected Areas in Brno Aglomeration
Anotace:
Předkládaná diplomová práce „Profily a motivace suburbanizérů ve vybraných lokalitách brněnské aglomerace“ identifikuje profily typických novousedlíků v suburbánních zónách ve vybraných lokalitách brněnské aglomerace. Analýza je založena především na propojení kvantitativních dat a kvalitativní získané informace v dotazníkovém šetření. Předmětem práce je identifikovat a analyzovat typické profily suburbanizérů …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Profiles and Motivations of Immigrants in Selected Areas in Brno Aglomeration” analyzes profiles of typical sewsettlers in suburban areas in selected locations of Brno aglomeration. The analysis is based especially on combining and connecting quantitative data and qualitative selected data gained during the survey. The core of the thesis is identifying and analyzing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Petr Tonev, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Vilém Pařil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta