Bc. Tomáš Hnida

Diplomová práce

Statistická analýza zaměstnanosti v zemích Evropské unie

Statistical Analysis of Employment in the European Union Countries
Anotace:
Cílem této diplomové práce je posouzení vývoje a změn zaměstnanosti v zemích Evropské unie. Práce je rozdělena do jednotlivých tematických celků. Nejdříve je provedena analýza vývoje míry zaměstnanosti v České republice a následně v Evropské unii, za užití popisných charakteristik, analýzy trendu, shlukové analýzy a regresní a korelační analýzy. Výstupem této práce je celkové zhodnocení vývoje míry …více
Abstract:
The main goal of this thesis is to asssess developments and changes in employment in European Union countries. Thesis is devided into thematic subjects. First, an analysis of developments in the employment rate in in the Czech republic and subsequently in the European Union, for the use of descriptive characteristics, trend analysis, cluster analysis and regression and correlation analysis. The outcome …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Dagmar Blatná, CSc.
  • Oponent: Ing. Jaroslav Fingerland, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS