Ing. Jana Dvořáková

Bakalářská práce

Oceňování nemovitostí v dějinách

Property Price during the Years
Anotace:
Bakalářská práce Oceňování nemovitostí v dějinách se zabývá vývojem právních předpisů v oceňování s ohledem na vývoj dějin státu a to od roku 1897 do současnosti. Cílem této bakalářské práce je seznámení s metodikou oceňování, prolínáním se událostmi v dějinách současné České republiky a s ukázkou praktického příkladu ocenění.
Abstract:
Bachelor thesis Valuation in history deals with the development of legislation in the valuation with respect to the development history of the state and from 1897 to the present. The aim of this work is to present the methodology of valuation , blending with current events in the history of Czech Republic as an example of a practical example of valuation.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2014
  • Vedoucí: doc. JUDr. Renata Veselá, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Naďa Fiedlerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Právní vztahy k nemovitostem