Mgr. Jana Kašparová

Diplomová práce

Mateřská dovolená a rodičovská dovolená

Maternity and Parental Leave
Anotace:
Tato diplomová práce je, jak už název napovídá, zaměřena na přiblížení problematiky mateřské dovolené a rodičovské dovolené. Jádro práce představuje analýzu mateřské a rodičovské dovolené z pohledu pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, podávající čtenáři komplexní pohled na tyto instituty, a to v jejich vzájemných souvislostech i praktických situací. Pro pochopení významu mateřské a rodičovské …více
Abstract:
This diploma thesis is (as the name indicates) focused on the legal institutes of maternity and parental leave. The main part of this thesis constitutes an analysis of maternity and parental leave from the view of two legal branches - labor law and social security law, therefore this thesis is enable to give comprehensive look at the institutes of maternity and parental leave and presents them in their …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2015
  • Vedoucí: doc. JUDr. Milan Galvas, CSc.
  • Oponent: JUDr. Andrea Hrdličková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta