Theses 

Mateřská dovolená a rodičovská dovolená – Mgr. Jana Kašparová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Jana Kašparová

Diplomová práce

Mateřská dovolená a rodičovská dovolená

Maternity and Parental Leave

Anotace: Tato diplomová práce je, jak už název napovídá, zaměřena na přiblížení problematiky mateřské dovolené a rodičovské dovolené. Jádro práce představuje analýzu mateřské a rodičovské dovolené z pohledu pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, podávající čtenáři komplexní pohled na tyto instituty, a to v jejich vzájemných souvislostech i praktických situací. Pro pochopení významu mateřské a rodičovské dovolené jsou však okrajově rovněž nastíněny koncepční východiska těchto právních institutů v ústavním právu a právu Evropské unie. Součástí práce je rovněž stručná komparace české právní úpravy s některými členskými státy EU.

Abstract: This diploma thesis is (as the name indicates) focused on the legal institutes of maternity and parental leave. The main part of this thesis constitutes an analysis of maternity and parental leave from the view of two legal branches - labor law and social security law, therefore this thesis is enable to give comprehensive look at the institutes of maternity and parental leave and presents them in their mutual contexts and practical situations. Marginal but still important part of this thesis, which is necessary for complete understanding the institutes of maternity and parental leave, is the outline of conceptual basis of maternity and parental leave in constitutional law and law of European Union. This thesis also includes a brief comparison of maternity and parental leave legislation among Czech Republic and some European Union member States.

Klíčová slova: mateřská dovolená, rodičovská dovolená, peněžitá pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek, porodné, příspěvek na dítě, maternity leave, parental leave, maternity pay (maternity allowance), parental allowance, birth grant, child allowance

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2015
  • Vedoucí: doc. JUDr. Milan Galvas, CSc.
  • Oponent: JUDr. Andrea Hrdličková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 14:14, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz