Bc. Petra Mertová

Diplomová práce

Znalosti sester v oblasti monitorace hemodynamiky v intenzivní péči

Knowledge of general nurses in the field of hemodynamic monitoring in intensive Care
Anotace:
Úvod: Diplomová práce mapuje problematiku monitorace hemodynamiky v intenzivní péči. Cílem bylo zjistit úroveň znalostí, názory a preference všeobecných sester v oblasti monitorace hemodynamiky na svém pracovišti. Metody: Empirická část byla realizována pomocí kvantitativního průzkumu pomocí metody dotazníkového šetření. Dotazník byl proveden na oddělení JIP a ARO ve třech nemocnicích na Moravě. Celkem …více
Abstract:
Background. The thesis maps the issue of hemodynamic monitoring in intensive care. The aim was to identify the level of knowledge, opinions and preferences of ge-neral nurses in the field of haemodynamic monitoring at their workplace. Methods. The empirical part was realized using the quantitative survey using the questionnaire survey technique. A questionnaire survey was conducted at the ICU department …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 6. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Marta Šenkyříková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta