Zdeněk Faltis

Bakalářská práce

Závislost zabezpečovací techniky na zdrojích energie

Security technique dependence on energy resources
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá současným stavem zabezpečovací techniky a jejím využitím při ochraně majetku. V úvodu jsou krátce popsány legislativní základy oboru. V dalších kapitolách je uveden přehled mechanických zábranných systémů, poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů a prostředků pro zabezpečení motorových vozidel. Největší rozsah práce byl věnován proměření zkušebního hermeticky uzavřeného …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB874

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2010
  • Vedoucí: Vladimír Jehlička
  • Oponent: Josef Hubeňák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv

Univerzita Hradec Králové

UHK, Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Fyzika / Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.