Bc. Karla Melnarová

Diplomová práce

Zaměstnanecké výhody jako daňový náklad společnosti AQE advisors , a.s.

Employee benefits as a tax expense of the company AQE advisors, Inc.
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá rozborem zaměstnaneckých benefitů ve společnosti AQE advisors a.s. a zkoumá, zda jsou pro firmu ve stávajícím daňovém systému výhodné. Zmiňuje nadlimitní plnění poskytované zaměstnancům, které umožňuje zákoník práce a rozebírá daňové řešení poskytovaných výhod.
Abstract:
The thesis deals with analysis of employees´ benefits within the company AQE advisors Inc., and examines whether such benefits are convenient for the company in the current tax system. It mentions over-limit contributions provided for employees allowed by the Labour Code, and discusses tax solutions of such benefits.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2011
  • Vedoucí: Ing. Martin Krištof
  • Oponent: prof. Ing. Josef Hruška, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Akademie Sting

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management