Mgr. Šárka Ambrozová

Bachelor's thesis

Mentální anorexie a mentální bulimie

Anorexia nervosa and bulimy nervosa
Anotácia:
Bakalářská práce „Mentální anorexie a mentální bulimie“ se zabývá příčinami a možnou prevencí poruch příjmu potravy. Popisuje základní příznaky vyskytující se u jedince s mentální anorexií či mentální bulimií. Zjišťuje dopad, který mají poruchy příjmu potravy na život člověka a jeho rodinu. Seznamuje s kasuistikami dívek, u nichž byla diagnostikována mentální anorexie či mentální bulimie.
Abstract:
The Bachelor thesis called „Anorexia nervosa and bulimy nervosa“ deals with the causes and possible prevention of eating disorders. Describes the basic symptoms occurring in individuals with anorexia nervosa or bulimia nervosa. Detects impact the eating disorders on the lives of human and his family. Inform us with a case history of girls, which was anorexia nervosa and bulimia nervosa diagnosed.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2010
  • Vedúci: PhDr. Mgr. Lenka Procházková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / odbor:
Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education