JUDr. Pavel Tůma, Ph.D.

Disertační práce

Licenční vztahy v autorském právu

Licence Relationships in Copyright Law
Anotace:
Studie Licenční vztahy v autorském právu se zabývá analýzou problematiky smluvních licencí v českém autorském právu, mezinárodním právu autorském, právu komunitárním a některých zahraničních právních úpravách, zejména z pohledu výroby audiovizuálních děl.
Abstract:
The thesis Licence Relationships in Copyright Law concerns the issue of copyright contractual licence relationships, especially in the area of audiovisual production.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 9. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 1. 2007
  • Vedoucí: prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Teoretické právní vědy / Občanské právo