Bc. Klára LIČKOVÁ

Master's thesis

Programy prevence zneužívání drog

Drug abusing prevention program
Abstract:
Předložená diplomová práce se zabývá programy prevence zneužívání drog na Základních školách. Práce je rozložena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je seskupení informací od historického vývoje drog, dělení drog a v neposlední řadě zneužívání drog. Zjišťuje, zda preventivní programy vedou k odstranění nebo zmírnění počtu uživatelů, kteří zneužívají psychotropní látky. Informace, které …more
Abstract:
This thesis deals with drug abuse prevention programe in primary schools. The thesis is devided into a theoretical and practical part. The theoretical part consists of historical drug development, drug catogories and also drug abuse. It examines whether preventive programs lead to reduction of number of individuals with drug use problém. The information contained in the theoretical section follows …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 7. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 8. 2019
  • Supervisor: doc. PhDr. Julius Sekera, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

LIČKOVÁ, Klára. Programy prevence zneužívání drog. Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta