Vladimíra PALOČKOVÁ

Bachelor's thesis

Předmatematické představy - třídění u předškolních dětí

Pre-mathematical notions - sorting operations of the preschool children
Abstract:
V bakalářské práci s názvem "Předmatematické představy třídění u předškolních dětí", se v teoretické části zabývám charakteristikami předškolního věku. V dalších kapitolách se zaměřuji na náplň předmatematických představ v "RVP PV" a procesu třídění. Součástí metodologické části jsou cíle experimentu, použité metody, podmínky experimentu, terminologie, příprava a kritéria hodnocení experimentu. V experimentální …more
Abstract:
In the theoretical part of this bachelor's degree work, I am looking into characteristics of pre-school age. In the following chapters, I focus on pre-mathematical notions in the "RVP PV" , and on the sorting operations. The methodological part includes the goals of the experiment, applied methods, requirements of the experiment, terminology, preparation and criteria of evaluation. The experimental …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 4. 2016
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PALOČKOVÁ, Vladimíra. Předmatematické představy - třídění u předškolních dětí. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/