Anna-Marie Dombajová

Bachelor's thesis

DNS firewall data visualisation

DNS firewall data visualisation
Abstract:
Hlavním cílem této práce je vytvoření vizualizačního pluginu pro platformu Security Dashboardu, která je používána bezpečnostním týmem CSIRT-MU při ochraně sítě Masarykovy university. Tento plugin zobrazuje data generovaná DNS firewallem vhodnou formou, která usnadňuje jejich porozumění. První část práce se zaměřuje na použité technologie, především na Angular framework. Následuje seznámení s návrhem …more
Abstract:
The main aim of this thesis is to create a visualisation plugin into the Security dashboard – a platform used by the CSIRT-MU Cybersecurity Team in the protection of the network of the Masaryk University. The plugin presents the log data generated by the DNS firewall in a convenient form and consequently allows its simpler and quicker interpretation. The theoretical part briefly describes used technologies …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2019
  • Supervisor: Mgr. Stanislav Špaček
  • Reader: RNDr. Martin Laštovička

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / field:
Applied Informatics / Applied Informatics

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.