Dominika KICKOVÁ

Bakalářská práce

Porodní bolest jako fenomén doprovázející porod, ovlivnění porodních bolestí pomocí farmakologických metod - inhalační analgezie

Birt pain as a phenomenon accompanying childbirth, affecting labor pain using pharmacological methods - inhalation analgesia
Abstract:
The main objective of my Bachelor thesis entitled Validation of Diagnostic Elements of Nursing Diagnosis Acute Pain 00132 During Delivery is to verify the validity of diagnostic elements of this nursing diagnosis according to the selected experts midwives and to find out which elements are deemed major and which are minor ones. I applied the Fehring's diagnostic content validation model. As a measurement …více
Abstract:
V mojej bakalárskej práci s názvom Validácia diagnostických prvkov ošetrovateľskej diagnózy Akútna bolesť 00132 počas pôrodu, je hlavným cieľom overiť platnosť diagnostických prvkov tejto ošetrovateľskej diagnózy podľa vybraných expertiek pôrodných asistentiek a zistiť, ktoré prvky považujú za majoritné a ktoré za minoritné. Použila som model obsahovej validácie podľa Fehringa. Ako nástroj merania …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eva Šalanská

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KICKOVÁ, Dominika. Porodní bolest jako fenomén doprovázející porod, ovlivnění porodních bolestí pomocí farmakologických metod - inhalační analgezie. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Porodní asistence / Porodní asistentka

Práce na příbuzné téma