Václav KUŘINA

Bakalářská práce

Problematika přístupu státu k financování masového a vrcholového sportu

Neuvedeno

The issue of professional and mass sport state financial funding
Anotace:
Cílem bakalářské práce bylo posoudit, zda by stát měl financovat vrcholový sport nebo pouze sport amatérský. Úvodní část práce obsahuje ukotvení pojmu sport a jeho přínosy pro společnost. Dále historii vývoje sportovních organizací, způsoby financování sportu v České republice za posledních 20 let a srovnání finanční podpory v České republice oproti jiným evropským státům. V další části je popsáno …více
Abstract:
The aim of this thesis is to assess if the government should only fund amateur level sports, or should it also help to fund professional level sports. The introduction describes the history of sports organizations and their funding over the last 20 years in the Czech Republic, and how sports may be a benefit to society. There is also a comparison between the financial support provided by the Czech …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2012
Zveřejnit od: 4. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. et Ing. Miloš Nový

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUŘINA, Václav. Problematika přístupu státu k financování masového a vrcholového sportu. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická